3D měření


Naše firma disponuje portálovým 3D souřadnicovým měřicím přístrojem japonské firmy Mitutoyo. Umožňuje velmi přesné měření výrobků a srovnání naměřených hodnot s matematickým modelem.
U zakázek provádíme 3D měření dílů na souřadnicovém stroji Mitutoyo Crysta-Plus M574 podle dodané výkresové dokumentace. Výstupem měření je protokol v textové, grafické nebo kombinované podobě.- - -
Technické parametry přístroje:

Maximální rozsah (X, Y, Z)


764 mm, 1 175 mm, 590 mm

Měřící rozsah (X, Y, Z)


500 mm, 700 mm, 400 mm

Maximální přípustná chyba měření rozměrů MPEE (v m)

Maximální přípustná chyba dotykového snímání MPEP (v m)

Maximální přípustná chyba snímání skenováním MPETHP (v m/50s)

rozlišení

0,0005

Obrobek: maximální výška
maximální hmotnost

590 mm
180 kg

Na měřícím přístroji provádíme:


1. Souřadnicové měření: kompletní změření dílu, měření geometrických parametrů (vzdálenost, úhel), porovnání geometrických parametrů (přímost, rovinnost, kruhovitost, poloha osového nebo rovinného elementu, soustřednost, souosost, rovnoběžnost, kolmost, úkos, symetrie, házivost aj.), vyhodnocení tolerancí.

2. Měření porovnáním s modelem: měření porovnáním s modelem je velmi přesné měření tvarů, které jsou jiným způsobem nezměřitelné. Je vhodné pro měření součástí obecných tvarů, které neobsahují geometrické tvary, jako jsou např. výlisky, odlitky. Měření součástí, obsahujících geometrické tvary, např. obrobené součásti.
Při měření se vychází z 3D matematického modelu. Změřený bod na dílu je posouzen s ideálním bodem na modelu a přístroj vyhodnotí odchylku.


Příklady výstupu měřícího protokolu:

Bühler - Flansch.pdf
MURA-10132-010.pdf
- - - - - -

Copyright © 2015 KAMEL.cz Všechna práva vyhrazena | Mapa webu