Profil společnosti

Firma Kamel je úspěšnou českou firmou fungující od roku 1994. Zabýváme se jak
sériovou výrobou tak i zakázkovým kovoobráběním v malých sériích. Po dobu vývoje firmy
dochází prakticky neustále k investování do nejmodernějších CNC strojů,
na kterých je realizována většina výroby. Firma je certifikovaným dodavatelem předního
světového výrobce textilních strojů.
Mimo to zprostředkovaně zajišťujeme zakázkovou výrobu pro firmy v Německu a Anglii.
Možnosti firmy nejsou pouze ve výrobě jednotlivých dílců, ale i celých sestav či podsestav.

- - -


Historie společnosti

Společnost Kamel s.r.o. byla založena jejím současným jednatelem Ing. Josef Kadrmasem, starším v roce 1996, který se rozhodl vydat na dráhu soukromého podnikatele.

Tuto společnost založil s pouhými 2 zaměstnanci s nejistým výrobním programem v minimálních výrobních prostorách. V roce 2001 byla navázána spolupráce s nadnárodní společností Rieter za účelem spolupráce při výrobě dopřádacích strojů.

Tímto začal nový milník společnosti Kamel s.r.o. Došlo k rozšíření výrobních prostor na více než 2000 m2 a navýšení počtu zaměstnanců na více než 20. Zároveň došlo k přenesení know-how ze závodu Rieteru do naší společnosti a stalo se hlavní výrobní činností společnosti Kamel.

V roce 2003 společnost zavedla řízení výrobních procesů pomocí informačního systému a v roce 2004 proběhla certifikace společnosti dle ISO 9001:2001. Toto nám umožnilo zvýšit svoji konkurenceschopnost a zajistit vyrovnanou kvalitu výroby.

V roce 2006 společnost navázala spolupráci se zástupci firem Homag a Brandt. Výsledkem spolupráce bylo převedení části výroby komponent dřevoobráběcích strojů do prostorů firmy Kamel.

Jelikož se společnost Kamel stále vyvíjí a hledá další možnosti rozvoje, v současné době jsme navázali spolupráci a dále jednáme o možnosti spolupráce s větším dodavatelem pro globální automobilový průmysl. Naším cílem je podílet se na vývoji a výrobě nástrojů a forem v této oblasti.

Společnost se v následujícím období zaměří na strategické cíle, jejichž plněním si zajistí stabilitu a další rozvoj.

V současné době další rozvoj firmy závisí i na udržení a zlepšování kvalifikace vlastních zaměstnanců, což je rozhodující pro udržení a zvyšování kvality produkce a vývoje nových výrobků.

Proto jsme se rozhodli pro zřízení vlastního školicího střediska.

- - -


Copyright © 2015 KAMEL.cz Všechna práva vyhrazena | Mapa webu